تبلیغات
ღღonlyss501ღღ - بو.سه بادابل
تاریخ : جمعه 23 آبان 1393 | 02:34 ق.ظ | نویسنده : vidia
وقتی میخواین اولین ب.و.س.ه تون باهاشون داشته باشین.

هیون:صورتشو به لباتون نزدیک میکنه وقتی چشماتونو میبندین میگه:برای

 چی چشاتوبستی نمی خوام که ب.ب.وسمت.

هیونگ:ل.ب.اشو میزاره رول.ب.اتون وگریه اش میگیره.

جونگی:هی اذیتتون میکنه ووقتی خسته شدین یک دفعه ای

م.ی.ب.وستون.

یونگی:بدون هیچ حرف وحرکتی ل.ب.اتونو ب.و.س.ه کوچیکی میزنه ویه

خنده دخترکش میزنه.

کیو:بالطافت ومهربانی ب.وس.ت.ون میکنه که البته به ساعتم میشه

رسوندش.شما از دستش دیوانه شدید


هیون جونگ ساکت وای میشه بدون حرف تا شما آروم شید!

یون سنگ به آرامی توضیح میده و شما رو آروم میکنه

کیو جونگ شما رو بغل میکنه و معذرت میخواد

جونگ مین هی دلیل میاره و باهاتون سروکله و چانه میزنه

کیم هیونگ جون گریه میکنه و معذرت خواهی میکنه واسه اشتباهش


ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﺩﻧﺒﺎﻟﺸﻮﻥ:

ﻟﯿـــــــــﺪﺭ (ﻫﯿﻮﻥ ﺟﻮﻧﮓ): ﻣﺤﻞ ﺁﺩﻡ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ،ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ، ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﭘﺎﭘﯿﭽﺶ ﺑﺸﯿﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺮﻭ ﮔﻤﺸﻮ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺘﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ!

ﯾﻮﻧﮓ ﺳﻨــــــﮓ: ﯾﻪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺷﻮ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻭﻧﻪ، ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﭘﺎﭘﯿﭽﺶ ﺑﺸﯿﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﮔﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻮ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﻧﻪ ﺍﻻ‌ﻥ ﻭ ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ!

ﮐﯿﻮ ﺟﻮﻧــــــــﮓ: ﻣﺤﻞ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺒﯿﻨﺘﺘﻮﻥ ﻫﻢ ﺭﻭﺷﻮ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻭﻧﻪ، ﺍﮔﻪ ﭘﯿﻠﻪ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﮔﻮﺭﺗﻮ ﮔﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻼ‌ﯾﯽ ﺳﺮﺕ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﮐﯿﻒ ﮐﻨﯽ!

ﺟﻮﻧـــــــﮓ ﻣﯿﻦ: ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﻮ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﺩ! ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻭ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﯾﻪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﭙﻮﺭﺗﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ؟!ﺍﺧـــــﯽ...ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺑﺮﻭ ﭘﯽ ﮐﺎﺭﺕ...!!!

ﻫﯿﻮﻧـــــﮓ ﺟﻮﻥ: ﺍﻭﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻤﺞ ﺷﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﭘﯿﺸﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯿﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺍﻭﻣﺪﯼ؟ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﺩﻟﻢ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺍﺷﮑﻤﻮ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺣﺎﻻ‌ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺑﮕﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﺪﻩ؟ﺑﺮﺍﺕ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﻢ


  • مطالب روز
  • آریس مت
  • سبزک
  • ناحیه دو